MONTAGE

Processavloppsledning vid Externrening
Glasfiberarmerad Vinylester

Processavloppsledning vid Externrening
Glasfiberarmerad Vinylester

Byte från Trä-tub till GAP-tub DN1300
250 m utbytt på 48 h stopptid
Vinylester 441-400, PN6
Processavlopp, 80° C

Inloppskanal till skrubber
Gammal utbytt till ny på 5 dagar stopptid
Vinylester 470-HT
Driftstemp: 180° C, Maxtemp: 220° C